Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane są w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną. Do obszarów
takich zaliczamy między innymi: serwerownie, centra przetwarzania danych, cenne archiwa czy sale i obiekty muzealne.

Czynnikami aktywnymi odpowiedzialnymi za gaszenie pożaru w ofercie AGIS Fire & Security są gazy: FM-200, Novec 1230, które nie mają negatywnego wpływu na przedmioty znajdujące się w gaszonych pomieszczeniach oraz są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Oferujemy również systemy gaszenia  środkiem gaśniczym, jakim jest CO2.

  


Novec 1230


Novec 1230 jest bezbarwnym i bezwonnym chemicznym gazem gaśniczym. Ze względu na swoje właściwości jest  bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz chronionego obszaru, nie wpływa negatywnie na umieszczone w pomieszczeniu
przedmioty. Gaśnicze działanie Novec 1230 polega na absorpcji energii cieplnej i reakcji substancji chemicznych. Novec 1230 jako środek gaśniczy ma zastosowanie w przypadku wystąpienia typowych pożarów, gdzie do tej pory korzystano z halonów lub gdzie obecnie stosuje się ich zamienniki. Można go stosować w podręcznym sprzęcie gaśniczym, do gaszenia lokalnego, objętościowego, stref obojętnych i zagrożonych wybuchem, między innymi: w centrach przetwarzania danych, serwerowniach, centralach telefonicznych, lotnictwie cywilnym, w zastosowaniach militarnych, przemyśle wydobywczym oraz transporcie morskim i lądowym. Novec 1230 nie pozostawia odpadów zanieczyszczających po procesie gaszenia.


 

FM 200


FM 200 należy do grupy najbardziej efektywnych i bezpiecznych chemicznych gazów gaśniczych. Jest całkowicie nieszkodliwy dla powłoki ozonowej (ma zerowy potencjał niszczenia ozonu), okazał się dobrym zamiennikiem wycofanych z produkcji i zakazanych w stosowaniu halonów. Dzięki swoim właściwościom, FM 200 znajduje zastosowanie w gaszeniu m.in.: pomieszczeń komputerowych, serwerowni, urządzeń telekomunikacyjnych, archiwów, bibliotek, rozdzielni elektrycznych, lakierni i innych. Działanie gaśnicze FM 200 ma charakter aktywny, polega na odbieraniu ciepła i przerywaniu reakcji spalania na poziomie molekularnym. Odbierana energia cieplna płomienia jest zamieniana w drgania molekularne gazu FM 200. W warunkach normalnych FM 200 jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który nie przewodzi prądu elektrycznego. Użycie gazu FM 200 nie pozostawia  zanieczyszczeń. Dodatkową zaletą tego gazu jest fakt, że w stężeniach gaśniczych jest bezpieczny dla człowieka – z powodzeniem może być stosowany w pomieszczeniach, w których na co dzień przebywają ludzie.


 

CO2 – Dwutlenek węgla


Dwutlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem pochodzenia naturalnego. Z uwagi na swoje właściwości oraz powszechność występowania w przyrodzie znalazł zastosowanie jako czysty środek gaśniczy do ochrony urządzeń i pomieszczeń wysokiego ryzyka m.in. generatorów, komór lakierniczych, magazynów cieczy palnych oraz materiałów niebezpiecznych, serwerowni, pomieszczeń transformatorów i wielu innych. Gaśnicze działanie dwutlenku węgla polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Dodatkowym zjawiskiem wspomagającym proces gaszenia jest ochłodzenie, wywołane rozprężaniem się dwutlenku węgla, zgromadzonego w butlach pod ciśnieniem. CO2 zależnie od kształtu dyszy wylotowej może występować w postaci gazowej, mgły lub śniegu. Niezależnie od jego postaci nigdy nie pozostawia zanieczyszczeń. Ze względu na właściwości dwutlenku węgla, w stężeniach gaśniczych jest przeznaczony w głównej mierze do zabezpieczania obszarów, w których nie znajdują się ludzie.


 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zapytanie ofertowe PL

Wypełnij poniższy formularz, aby przedstawiciel AGIS mógł skontaktować się z Tobą

Imię i nazwisko(*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid Input

Nazwa firmy(*)
Invalid Input

Telefon(*)
Invalid Input

Miasto(*)
Invalid Input

Rozwiązania(*)
Invalid Input

Wszystkie pola są wymagane